პროექტის შესახებ

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე ინტერაქტიული რუკა ამოქმედდა.
ვებგვერდის ინტერაქტიული რუკა http://map.kutaisi.gov.ge/ არის მოქალაქეების ინფორმირების და ქალაქ ქუთაისის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის დაგეგმვაში მოქალაქეთა ჩართვის ინსტრუმენტი.
ინტერაქტიული რუკის საშუალებით შესაძლებელია  მოქალაქეებმა მიიღონ  კომპეტენტური, ზუსტი და სანდო ინფორმაციები ქალაქში მიმდინარე  ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. ამასთანავე, მოსახლეობას ეძლევა საშუალება თავად ჩაერთონ   ქალაქის მოვლა-პატრონობაში და მათ მიერ შემჩნეული პრობლემების შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას აცნობონ.
იმედი გვაქვს, მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთვება ამ პროცესში და ინტერაქტიული რუკის შესაძლებლობებს მიზნობრივად და ეფექტურად  გამოიყენებს.